ท่องเทียว » เขาอกทะลุ

เขาอกทะลุ

14 กันยายน 2017
152   0

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ภูเขาที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณใจกลางเมืองพัทลุงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลคูหาสวรรค์ ตำบลปรางค์หมู่ และตำบลพญาขันแห่งนี้ ชาวพัทลุงเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ และเปรียบเสมือน เสาหลักเมืองของพัทลุงเลยทีเดียว และนี่เองจึงเป็นที่มาของการนำเขาอกทะลุและเจดีย์บนยอดเขาเป็น ตราสัญลักษณ์ของพัทลุงไปโดยปริยาย และชื่อเขาอกทะลุยังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดอีกด้วย

เขาอกทะลุมีลักษณะเป็นเขาหินปูน สูงประมาณ 250 เมตร บริเวณตรงกลางเกือบถึงตอนปลายของยอดเขา มีโพรงขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 10 เมตรที่สามารถมองทะลุไปยังอีกด้านหนึ่งได้

กิจกรรมไฮไลท์

·      ฝึกความอดทนจากการเดินขึ้นเขาอกทะลุที่ต้องเดินเท้าขึ้นบันไดถึง 1,066 ขั้นสู่จุดชมวิว หากเหนื่อยล้าก็สามารถแวะหยุดพักระหว่างทางได้ ซึ่งใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาทีก็จะถึงบริเวณอกทะลุ ที่อาจทำให้คุณรู้สึกหวาดเสียวเมื่อมองผ่านโพรงเห็นผืนดินเบื้องล่าง จากนั้นเดินเท้าต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะถึงยอดเขา

·      ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพัทลุงในแบบพาโนรามาจากยอดเขาที่รับรองว่าคุณต้องร้องว้าว

·      ถ่ายภาพครั้งสำคัญเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพื่อบันทึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณได้เคยเดินทางมาเยือน สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงเช่นเขาอกทะลุแห่งนี้