ปักษ์ใต้โซน » สุราษฎร์ธานี » นครติวเตอร์ เปิดอบรมหลักสูตร Micro Bit กับวิทยาการคำนวณ

นครติวเตอร์ เปิดอบรมหลักสูตร Micro Bit กับวิทยาการคำนวณ

11 เมษายน 2018
264   0


Micro Bit กับวิทยาการคำนวณ   ลงทะเบียนคลิก  รับจำนวนจำกัด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง ที่ สพฐ. 1239 /2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 จะใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งทางนครติวเตอร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรครั้งนี้โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเพิ่มในส่วน ของเทคโนโลยี  การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ซึ่งทางทีมงานนครติวเตอร์ได้นำ Micro Bit เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณะครูผู้สอน ทางนครติวเตอร์จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว

จำนวน 1 วัน
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ฟรี Micro bit 1 ตัว
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 คนเท่านั้น
ลงทะเบียนคลิก


Micro Bit คือ อะไร

      Micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาที่เริ่มโครงการโดยสถานีโทรทัศน์ BBC (จากอังกฤษ) ผลิตโดย element14 โดยในโครงการได้จัดทำบอร์ด micro:bit ขึ้นมาแจกให้กับนักเรียนในประเทศอังกฤษจำนวน 1 ล้านบอร์ด ก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ BBC เขาได้จัดทำคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Micro ที่ผลิตโดย Acore แล้วแจกให้กับเด็ก ๆ ในปี 1980 แล้วผลการดำเนินโครงการทำให้เด็ก ๆ เหล่านั้นโตขึ้นมา แล้วทำธุรกิจด้าน IT ที่ขับเคลื่อนเศรษกิจของประเทศอังกฤษในขณะนี้ ในครั้งนี้ทางสถานีโทรทัศน์ BBC เขาจึงหวังว่าบอร์ด Micro:bit จะให้ผลแบบเดียวกัน

Micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีจุดเด่นด้านการเขียนโปรแกรมที่ง่ายโดยใช้ภาษาบล็อก แล้วแปลงออกมาเป็นภาษา JavaScript หรือ Python ตัวบอร์ดมาพร้อมกับชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีบลูทูธในตัว มีเซ็นเซอร์วัดความเอียง (Accelerometer) และเซ็นเซอร์แม่เหล็กโลก หรือเข็มทิศ (Magnetometer) มีหลอด LED 25 ดวง แสดงผลแบบ Dot matrix และสวิตซ์กดติดปล่อยดับ 3 ตัว ใช้การอัพโหลดโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอย และ iOS

ลงทะเบียนคลิก