ปักษ์ใต้โซน » สุราษฎร์ธานี » เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางโพรง อำเภอไชยา

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางโพรง อำเภอไชยา

13 กันยายน 2017
148   0

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางโพรง อำเภอไชยา

วันจันทร์ที่ ๑๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.นางสินีนาฏ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบัานยางโพรง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี มีผลการเรียนระดับปานกลาง จำนวน ๒๕ ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นโครงการที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนปานกลาง แต่ยังด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น โดยมี นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา พ.ต.ต.ปุญญพัส แก้วสะอาด ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางโพรง คณะครู ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และผู้ปกครอง ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ ขอบคุณ ภาพ ข่าว เหล่ากาชาด สุราษฎร์ธานี