มุมนักวิ่ง » เลน้อยรัน LE NOI RUN 2019

เลน้อยรัน LE NOI RUN 2019

2 เมษายน 2019
961   0

  • Half Marathon 21.1KM ราคา 700 บาท
  • Super Mini Marathon 15KM ราคา 550 บาท
  • Micro Marathon 8KM ราคา 450 บาท

  • ทุกระยะจะได้วิ่งขึ้นสะพาน
  • ลงแข่งขันในระยะฮาฟมาราธอน จะได้รับเสื้อฟินิชเชอร์
  • เสื้อวิ่ง เบอร์วิ่ง (BIB) + Chip Time แยกสีทุกระยะ
  • รับเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยแยกสายตามระยะ
  • รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนจังหวัดพัทลุงในการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาผู้สูงอายุ ปี 2564