แนะนำงานว่าง » กรมทหารพรานที่ 46 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน

กรมทหารพรานที่ 46 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน

21 เมษายน 2019
459   0

กรมทหารพรานที่ 46 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.