มุมนักวิ่ง » KHANOM LIFE SAVING 2019

KHANOM LIFE SAVING 2019

30 มิถุนายน 2019
960   0

KHANOM LIFE SAVING 2019 

27 กรกฎาคม 2019

รายได้จากการสมัครไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
เพื่อใช้ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วันรับสมัคร         
4 มิถุนายน 2562 – 4 กรกฎาคม 2562

วันวิ่ง                
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

สถานที่            
ถนนหน้าอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  พิกัดจุดปล่อยตัว 9.2048713,99.8621268

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม                  
04.00 – 08.00 น.

ระยะทางวิ่งและค่าสมัคร
          ⭕ ระยะ 5 กิโลเมตร       ราคา   500   บาท  
          ⭕ ระยะ 10 กิโลเมตร     ราคา   700   บาท

รายละเอียดของที่ระลึก

⭕ นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อตามระยะที่ท่านสมัคร ท่านละ 1 ตัว
         ⭕ นักวิ่งทุกท่านจะได้รับหมายเลขวิ่งตามระยะที่ท่านสมัคร
         ⭕ นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังวิ่งเข้าเส้นชัย

วันเวลารับเสื้อและหมายเลขวิ่ง

• วันศุกร์ที่   26  กรกฎาคม  2562  เวลา  10.00 – 20.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
• มีบริการจัดส่งทาง KERRY ซึ่งคิดค่าบริการ 50 บาท/1 ท่าน/1 ตัว (ตัวถัดไปบวกเพิ่มตัวละ 10 บาท)

หมายเหตุ :
1. หากนักวิ่งไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ตามวันเวลาที่กำหนด สามารถเลือกช่องทางการจัดส่ง KERRY ได้ หรือสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้ บัตรประชาชนผู้สมัคร + E-mailที่ได้รับการยืนยัน  (เอกสารเป็นสำเนาหรือรูปถ่ายก็ได้)
2.ก่อนการจัดส่งพนักงาน KERRY จะทำการโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้าเพื่อยืนยันการรับของก่อนทุกครั้ง
3.หากไม่มารับตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถรับย้อนหลังได้ทุกกรณี

ถ้วยรางวัล แบ่งตามระยะ และเพศ 
ระยะ 5 กิโลเมตร (ชาย-หญิง)
– รางวัลชนะเลิศ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ระยะ 10 กิโลเมตร (ชาย-หญิง)
– รางวัลชนะเลิศ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กฎกติกากิจกรรมวิ่ง
1. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
2. เมื่อสมัครแล้วกรุณาทำการชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่กดสมัคร หากชำระเงินไม่ทันในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์
3. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน
4. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกประเภท จะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย ซึ่งสามารถรับได้ในวันงานเท่านั้น และไม่สามารถขอรับภายหลังจากจบกิจกรรมได้
5. นักวิ่งทุกท่านจะต้องวิ่งผ่านจุด Checkpoint ให้ครบ เพื่อรับสัญลักษณ์ในการวิ่งผ่านจุด Checkpoint
6. หากนักวิ่ง วิ่งออกนอกเส้นทางที่ทางผู้จัดกำหนด หรือวิ่งไม่ครบตามระยะ ถือว่าถูกตัดสิทธิ์ (Disqualify) ไม่มีสิทธิ์รับเหรียญที่ระลึก

สิทธิ์การคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
1. ช่วงเวลาการคุ้มครอง วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 03.00-10.00 น.
2. พื้นที่การคุ้มครอง ตลอดเส้นทางวิ่งของกิจกรรม “Khanom Life Saving 2019”
3. ในกรณีที่ท่านได้รับอุบัติเหตุใดๆ ในช่วงระหว่างเวลาคุ้มครอง และอยู่ในเส้นทางวิ่งที่แจ้งไว้ กรุณาติดต่อจุดให้บริการปฐมพยาบาล เพื่อประสานงานเรื่องการขอเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลดังกล่าว
4. การใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล นักวิ่งต้องสามารถแสดงบัตรประชาชน หรือ รูปถ่ายบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุล ตรงกับบัตรประชาชน) แล้วติดต่อทีมงานผู้จัด โดยท่านต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วออกใบกำกับภาษีในชื่อของท่านที่ตรงกับที่สมัครไว้ เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ท่านจะได้รับเงินเคลมคืนไม่เกิน 15 วันทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Line : @khanomrun
Facebook : Go Khanom