ปักษ์ใต้โซน » นครศรีธรรมราช » พุทธศาสนิกชนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ

พุทธศาสนิกชนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ

8 กุมภาพันธ์ 2020
219   0

พุทธศาสนิกชนร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชา ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรมราช โดยเริ่มแห่ผ้ากันตั้งแต่เวลา 04.00 น.ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน 790 ปี..