ข่าว » ประชาสัมพันธ์ » ลอยกระทง

ลอยกระทง

31 ตุลาคม 2017
301   0

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทิน ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

ประวัติความเป็นมาเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่1

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานประเพณี “ลอยกระทง” ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน และสถานที่ในการจัดงานลอยกระทงในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลองสนามหน้าเมืองทั้งสองฝั่ง

สะพานท่าเรียน

สะพานข้ามถนนรถไฟโพธิ์เสด็จ

สะพานราเมศวร์

สะพานยาว

สะพานข้าง รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สะพานข้าง รพ.นครพัฒน์

สะพานใกล้ sexty bar (เก่า)

สะพานข้างโรงเหล้าแสงจันทร์

สะพานข้างคันทรีโฮม

กระทงสามารถจัดทำเองหรือถ้าไม่มีเวลาสถานที่ ที่ระบุไว้จะมีกระทงจำหน่ายอยู่ทุกปี สะดวกหรือใกล้ที่ไหนอย่าลืมไปสืบสานเที่ยวงานประเพณี “ลอยกระทง” ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่นที่จัดงานเพื่อรักษาประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่งดงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

 

ขอบคุณภาพ : https://www.tripadvisor.co.uk

ขอขอบคุณข้อมูล : https://sites.google.com/site/loykrajay/home/1